Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1 năm 2018

Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam (SOWATCO) công bố báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1 năm 2018.

Văn bản đính kèm:

Báo cáo tài chính riêng Qui 1 năm 2018.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1 năm 2018.

 

SOWATCO.