swc_banner_doc

Danh mục văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2011/TTLT-BCA-BGTVT 15/04/2011 Thông tư liên tịch quy định về tổ chức học và kiểm tra lại Luật giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
15/2011/TT-BGTVT 31/03/2011 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
08/2011/TT-BGTVT 08/03/2011 Thông tư v/v ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
06/2011/TT-BGTVT 07/03/2011 Thông tư Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
07/2011/TT-BGTVT 07/03/2011 Thông tư 07/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ….
04/2011/TT-BGTVT 22/02/2011 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ – BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
03/2011/TT-BGTVT 22/02/2011 Thông tư 03/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải “Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; ……”
05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT 26/01/2011 Thông tư liên tịch Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch.
10/2011/TT-BTC 26/01/2011 Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
For more information,
please contact:

Southern Waterborne Transport Corporation (SOWATCO)

Address: 298 Huynh Tan Phat St., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386

More than 40 years of experience in the waterborne transport and port operations !