swc_banner_doc

Danh mục tiêu chuẩn ngành

Số Hiệu/Tiêu đề Mô Tả Năm Ban Hành
2TCN264-06 QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 2006
22TCN233-06 QUY ĐỊNH GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ 2006
22TCN264-06 QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 2006
22TCN265-06 QUY PHẠM GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CỠ NHỎ 2006
22TCN 343-06 Máy lái thủy lực tàu thủy 2006
22TCN 339-06 Dụng cụ nổi cứu sinh 2006
22TCN 260-2000 Quy trình khảo sát địa chất các công trình đường thủy 2000
22TCN 222-95 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy 1995
22TCN 220-95 Tính tóan các đặc trưng dòng chảy lũ 1995
22TCN 219-94 Tiêu chuẩn bến cảng sông 1994
For more information,
please contact:

Southern Waterborne Transport Corporation (SOWATCO)

Address: 298 Huynh Tan Phat St., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386

More than 40 years of experience in the waterborne transport and port operations !