SOWATCO – Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

SOWATCO công bố thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thời gian tổ chức: Từ 13h30 đến 16h30 ngày 23/04/2018.

Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Tài liệu CBTT: To chuc dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018