gallery-accounts

Báo cáo tài chính năm 2022

Tài liệu Ngày đăng Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 01 năm 2022 20/04/2022 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01 năm 2022 20/04/2022 Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 02 năm 2022 19/07/2022 Tải về
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022 19/07/2022 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02 năm 2022 19/07/2022 Tải về
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 19/07/2022 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán giữa niên độ năm 2022 17/08/2022 Tải về
Giải trình báo cáo KQKD hợp nhất đã kiểm toán giữa niên độ năm 2022 17/08/2022 Tải về
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán giữa niên độ năm 2022 17/08/2022 Tải về
Giải trình báo cáo KQKD riêng đã kiểm toán giữa niên độ năm 2022 17/08/2022 Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 03 năm 2022 21/10/2022 Tải về
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 21/10/2022 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 03 năm 2022 21/10/2022 Tải về
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 21/10/2022 Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 04 năm 2022 30/01/2023 Tải về
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính riêng quý 04 năm 2022 30/01/2023 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 04 năm 2022 30/01/2023 Tải về
Giải trình KQKD Báo cáo tài chính hợp nhất quý 04 năm 2022 30/01/2023 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán 27/03/2023 Tải về
Giải trình báo cáo KQKD hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán 27/03/2023 Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán 27/03/2023 Tải về
Giải trình báo cáo KQKD riêng năm 2022 đã kiểm toán 27/03/2023 Tải về

 

SOWATCO.

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP. HCM.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành vận tải đường thủy và khai thác cảng !