649-06400399

Tầm nhìn và Nhiệm vụ

Tầm nhìn:

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực vận chuyển đường thủy và khai thác cảng tại Việt Nam.

Nhiệm vụ:
  • Sở hữu và khai thác hệ thống cảng biển đáp ứng hoạt động logistics trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
  • Giữ vai trò chủ đạo trong kết nối giao thông đường thủy nhằm gia tăng hiệu quả về thời gian và chi phí cho khách hàng.
  • Liên kết chuỗi dịch vụ logistics với các doanh nghiệp trong hệ thống và các đối tác để triển khai dịch vụ trọn gói cho khách hàng.