Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tham gia lập trên cơ sở hợp đồng cam kết hỗ trợ với Tổng Công ty Cổ phần Đường sông miền Nam (SOWATCO).

Bản cáo bạch

0

Vốn điều lệ

0

Giải thưởng, bằng khen các cấp

0

Công ty con, công ty liên kết

0

Hoạt động kinh doanh chính

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP. HCM.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386