swc_banner_develop

Quá trình hình thành và phát triển

Tháng 08/1975, Tổng cục Giao thông vận tải quyết định thành lập Cục Đường sông Miền Nam (là tiền thân của Tổng Công ty Đường sông Miền Nam) trên cơ sở tiếp quản Nha Thủy vận để thực hiện chức năng làm công tác quản lý Nhà nước và quản lý một số đơn vị trực thuộc. Từ đó đến nay, SOWATCO đã phát triển qua 3 giai đoạn chính.

 • 1975

  Giai đoạn 1975 đến tháng 08/1996:

  Ngày 09/08/1975 tại Quyết định số 32-QĐ/TC, Tổng Cục Giao thông vận tải thành lập Cục Đường sông Miền Nam. Sau đó, Tổng Công ty Đường sông Miền Nam đã phát triển qua các tên gọi khác nhau như Phân Cục Đường sông (ngày 06/08/1976), Xí nghiệp Liên hợp Vận tải sông Cửu Long (ngày 30/01/1979), Liên hiệp các Xí nghiệp Vận tải Đường sông số 2 (ngày15/12/1984), Tổng Công ty Vận tải đường thủy II (ngày 28/02/1992) và Công ty Vận Tải đường thủy II (ngày 14/09/1993).

 • 1996

  Giai đoạn 1996 đến tháng 06/2003:

  Thực hiện Quyết định 90/TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập một số doanh nghiệp Nhà nước có đủ vốn, năng lực, tài sản và phương tiện, đủ điều kiện để trở thành các Công ty mạnh, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 2124/QĐ-TCCB-LĐ ngày 13/8/1996 về việc thành lập Tổng Công ty Đường sông Miền Nam hoạt động theo mô hình Tổng Công ty 90 với quy mô gồm Cơ quan Tổng Công ty, 5 Công ty thành viên hạch toán độc lập và 5 đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc.

 • 2003

  Giai đoạn từ tháng 06/2003 đến nay:

  Ngày 26/05/2003 tại Quyết định số 94/2003/QĐ-TTg, Tổng Công ty Đường sông Miền Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm chuyển Tổng Công ty sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, theo đó tại thời điểm thành lập Tổng Công ty gồm Công ty mẹ, 5 Công ty con (là các công ty cổ phần) và 3 Công ty liên doanh với nước ngoài.

  Ngày 26/06/2003 Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1863/QĐ-BGTVT thành lập Công ty mẹ Tổng Công ty Đường sông Miền Nam (SOWATCO). Tổng Công ty gồm Công ty mẹ, 5 Công ty con (là các công ty cổ phần), 3 Công ty liên doanh với nước ngoài và 3 Công ty liên kết.

 • 2008

  Ngày 04/07/2008 tại Quyết định số 854/QĐ-TTg, Tổng công ty Đường sông Miền Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án Cổ phần hóa.

 • 2009

  Ngày 09/06/2009 Tổng công ty Đường sông Miền Nam chính thức chuyển thành Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam. Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam gồm 3 Công ty con (là các Công ty cổ phần), 1 Công ty liên doanh với nước ngoài và 2 Công ty liên kết.

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP. HCM.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386