Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho ý kiến về việc xây bến cảng tại Phú Hữu (Đồng Nai)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về quy mô, công năng và phân kỳ đầu tư, đảm bảo việc đầu tư xây dựng các bến cảng tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các bến cảng theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tránh tình trạng đầu tư xây dựng cảng biển manh mún, nhỏ lẻ.

Theo Báo Đầu tư.