AIS và LRIT giám sát vị trí, hành trình tàu biển

Sử dụng AIS và LRIT giám sát vị trí, hành trình tàu, bảo đảm an toàn cho các chuyến hành trình trên biển.

LRIT cho phép giám sát vị trí trong phạm vi toàn cầu trừ 2 vùng cực đối với tàu biển
mang quốc tịch Việt Nam

Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đang hỗ trợ tối đa cho cuộc sống con người nói chung và cho đối tượng hoạt động trên biển nói riêng. Hiện nay rất nhiều các ứng dụng khoa học công nghệ đã được đưa vào hỗ trợ công tác giám sát vị trí, hành trình tàu biển để cung cấp thông tin hỗ trợ hoạt động an toàn, tìm kiếm cứu nạn.

Giám sát vị trí, hành trình tàu biển hiện có thể sử dụng hai hệ thống là hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa LRIT.

Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) là một hệ thống an toàn hàng hải nhằm nâng cao hiệu quả điều động tránh và năng lực quản lý tàu biển. Các tàu hay các đối tượng hàng hải liên quan được lắp đặt hệ thống AIS sẽ liên tục phát có chu kỳ trên sóng VHF các thông tin về tàu mình các các thông tin an toàn hàng hải, trao đổi thông tin với các tàu khác hay với các đài bờ trang bị AIS.

Trước nhu cầu khách quan như vậy, Công ty VISHIPEL đã thiết lập được 36 trạm bờ AIS ven biển từ Móng Cái tới Kiên Giang phủ sóng gần như toàn khu vực cận bờ dọc bờ biển Việt Nam, cho phép giám sát tàu biển sử dụng AIS trong khu vực vùng nước cảng biển, luồng hàng hải.

Với giao diện web thân thiện, thao tác sử dụng đơn giản, dễ hiểu với ngôn ngữ Tiếng Việt, các cơ quan, đơn vị tìm kiếm cứu nạn có thể sử dụng dịch vụ Quản lý tàu cận bờ để biết được các thông tin về vị trí (kinh độ, vĩ độ), vận tốc, hướng…, cũng như xem lại toàn bộ hành trình của tàu trong một khoảng thời gian nhất định với độ chính xác cao, phục vụ tối đa cho công tác xử lý các sự kiện an toàn, an ninh và TKCN trên biển.

Từ các tính năng nổi bật như trên, hệ thống AIS đã và đang góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Dịch vụ này hỗ trợ tối đa cho các cơ quan, đơn vị tìm kiếm cứu nạn cũng như các tàu thuyền khi xảy ra các sự kiện an toàn, an ninh, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) năm 2014 đã chính thức được đưa vào vận hành khai thác tại Việt Nam. Hệ thống LRIT là hệ thống sử dụng công nghệ sóng vệ tinh để thu nhận, truyền phát, cung cấp thông tin nhận dạng và theo dõi vị trí tàu thuyền. LRIT hỗ trợ cho công tác bảo đảm an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển, và tìm kiếm cứu nạn hàng hải. Với giao diện web thân thiện với người dùng, người sử dụng có thể giám sát hành trình của tàu thuyền. Đồng thời với khả năng kết nối với các trung tâm dữ liệu khác trong hệ thống LRIT quốc tế cho phép người sử dụng có thể nhanh chóng tìm được vị trí của các tàu trong khu vực lân cận vị trí tàu bị nạn để hỗ trợ hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn được triển khai nhanh chóng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển. Không bị giới hạn về khoảng cách như hệ thống AIS hệ thống LRIT cho phép phạm vi giám sát vị trí tàu trong phạm vi toàn cầu trừ 2 vùng cực đối với tàu thuyền mang quốc tịch Việt Nam.

Theo Báo Giao thông – P.V.