Tạm dừng cấp phép mới dự án xã hội hóa duy tu luồng

Bộ GTVT yêu cầu tạm dừng cấp phép dự án xã hội hóa duy tu tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa.

Bộ GTVT yêu cầu tạm dừng cấp mới các dự án xã hội hóa nạo vét,
duy tu tuyến luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa,
ngăn chặn vi phạm trong khai thác cát, sỏi
– Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến tình trạng vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

Văn bản số 5300 do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn số 4001 về việc vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, bảo vệ đất nông nghiệp, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan đơn vị phổ biến, quán triệt nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.

“Cục Hàng hải VN và Cục Đường thủy nội địa VN tiếp tục thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi. Trong đó, tạm dừng cấp mới các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm; Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án đang thực hiện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định”, văn bản do Bộ trưởng ký nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu thời gian tới, Cục Hàng hải VN và Cục Đường thủy nội địa VN phối hợp với Vụ kết cấu hạ tầng giao thông (Bộ GTVT) khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước, cảng biển và vùng đường thủy nội địa để trình Chính phủ ban hành.

Theo Báo Giao thông – N.Khánh