finance_banner

Financial reports 2017.

Tài liệu Ngày đăng Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2017. 17/10/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017. 17/10/2017 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017. 08/08/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017. 08/08/2017 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017. 20/07/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2017. 20/07/2017 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2017. 19/04/2017 Tải về
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2017. 19/04/2017 Tải về
For more information,
please contact:

Southern Waterborne Transport Corporation (SOWATCO)

Address: 298 Huynh Tan Phat St., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành vận tải đường thủy và khai thác cảng !