finance_banner3

Financial reports 2014.

Tài liệu Ngày đăng Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2014 09/03/2015 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 23/03/2015 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2014 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6T năm 2014 Tải về
Báo cáo tài chính riêng soát xét 6T năm 2014 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2014 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2014 Tải về

 

For more information,
please contact:

Southern Waterborne Transport Corporation (SOWATCO)

Address: 298 Huynh Tan Phat St., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386