finance_banner4

Financial reports 2013

 

Báo cáo tài chính riêng năm 2013 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 Tải về
Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2013 Tải về
For more information,
please contact:

Southern Waterborne Transport Corporation (SOWATCO)

Address: 298 Huynh Tan Phat St., Tan Thuan Tay Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386