banner Long Binh

Cảng SOWATCO Long Bình.

Ưu điểm và một số thế mạnh về dịch vụ:
  • Cảng SOWATCO Long Bình với tổng diện tích 20 ha, trong đó 10 ha là bãi ICD Long Bình, 5.000 m2 bãi đa phương thức và 47.000 m2 bãi chứa container
  • Với hệ thống kho tiếp vận và bãi chứa container rỗng có vị trí thuận lợi trú đóng trên Sông Đồng Nai tại Quận 9 rất phù hợp cho việc kết nối vận tải và xếp dỡ và các hoạt động Logistics.
  • Trong thời gian tới, theo chủ trương Thành phố các ICD tại khu vực Trường Thọ sẽ di dời thì Cảng SOWATCO Long Bình có nhiều lợi thế trong việc khai thác và trung chuyển hàng hóa, đặc biệt là container với hệ thống Cảng – Kho – Bãi – Depot và đội sà lan từ hành tại khu vực địa bàn trọng điểm kinh tế phía Nam.
Qui mô:

Cầu tàu:

STT QUI MÔ ĐVT CẦU SỐ 1 CẦU SỐ 2 CẦU SỐ 3
1 Chiều dài m 44 88 70
2 Chiều rộng m 10 10 14
3 Chiều rộng cầu dẫn m Liền bờ Liền bờ 3,85
4 Mớn nước thủy triều thấp m 3 3 7
5 Khả năng tiếp nhận tàu DWT 600 600 5.000

Diện tích cảng và kho bãi chứa hàng:

QUI MÔ ĐVT TOÀN CẢNG BÃI XÁ BÃI GỖ GHI CHÚ
Diện tích m2 191.402 45.500 30.000 Phần diện tích còn lại là khu vực VP, bãi trống và đường nội bộ cảng.
Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP. HCM.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386