cangbien34

Báo cáo thường niên 2019

(03/04/2020)

Chi Tiết
cang2

Báo cáo thường niên 2016

(05/04/2017).

Chi Tiết
lai-dat-tau-bien-4

Báo cáo thường niên 2013

(29/04/2014).

Chi Tiết
Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP. HCM.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386

sowatcobctn2017

Báo cáo thường niên 2018

(20/03/2019).

Chi Tiết
tau lai 1

Báo cáo thường niên 2015

(14/04/2016).

Chi Tiết
Commercial_Shipping_Cargo_SF

Báo cáo thường niên 2012

(30/03/2013).

Chi Tiết
shipping 02

Báo cáo thường niên 2017

(16/03/2018).

Chi Tiết
Sowatco_Banner Long Binh port

Báo cáo thường niên 2014

(24/03/2015).

Chi Tiết