gallery-accounts

Báo cáo tài chính năm 2020.

Tài liệu Ngày đăng Tải về

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020

16/03/2021 Tải về

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

16/03/2021 Tải về

Báo cáo tài chính riêng quý 04 năm 2020

18/01/2021 Tải về

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 04 năm 2020

18/01/2021 Tải về

Báo cáo tài chính riêng quý 03 năm 2020

19/10/2020 Tải về

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 03 năm 2020

19/10/2020 Tải về

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán giữa niên độ năm 2020

14/08/2020 Tải về

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán giữa niên độ năm 2020

14/08/2020 Tải về

Báo cáo tài chính riêng quý 02 năm 2020

20/07/2020 Tải về

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 02 năm 2020

20/07/2020 Tải về

Báo cáo tài chính riêng quý 01 năm 2020

20/04/2020 Tải về

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 01 năm 2020

20/04/2020 Tải về

 

 

SOWATCO.

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP. HCM.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành vận tải đường thủy và khai thác cảng !