gallery-accounts

Báo cáo tài chính năm 2019.

Tài liệu Ngày đăng Tải về

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

20/03/2020 Tải về

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán

20/03/2020 Tải về

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019

13/01/2020 Tải về

Báo cáo tài chính riêng quý 04 năm 2019

13/01/2020 Tải về

Báo cáo tài chính riêng quý 03 năm 2019

12/10/2019 Tải về

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 03 năm 2019

12/10/2019 Tải về

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán

12/08/2019 Tải về

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán

12/08/2019 Tải về

Báo cáo tài chính riêng quý 02 năm 2019

15/07/2019 Tải về

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 02 năm 2019

15/07/2019 Tải về

Báo cáo tài chính riêng quý 01 năm 2019

12/04/2018 Tải về

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 01 năm 2019

12/04/2018 Tải về

 

SOWATCO.

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP. HCM.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành vận tải đường thủy và khai thác cảng !