gallery-accounts

Báo cáo tài chính năm 2018.

Tài liệu Ngày đăng Tải về
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018 05/03/2019 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 05/03/2019 Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018 14/01/2019 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018 14/01/2019 Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2018 15/10/2018 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018 15/10/2018 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2018 đã soát xét 10/08/2018 Tải về

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2018 đã soát xét

10/08/2018 Tải về

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2018

16/07/2018 Tải về

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2018

13/04/2018 Tải về

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2018

13/04/2018 Tải về

SOWATCO.

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP. HCM.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành vận tải đường thủy và khai thác cảng !