SOWATCO báo cáo kết quả giao dịch của công ty TNHH MTV Hạ Tầng SOTRANS

SOWATCO báo cáo kết quả giao dịch của công ty TNHH MTV Hạ Tầng SOTRANS, sau giao dịch công ty TNHH MTV Hạ tầng SOTRANS nâng tỷ lệ sở hữu lên 56,625 triệu cổ phiếu, chiếm 84.39% vốn điều lệ.

Tài liệu Công bố thông tin: 029/CV-ĐTHTSOTRANS.

SOWATCO