finance_banner

Báo cáo tài chính năm 2017.

Tài liệu Ngày đăng Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2017 27/02/2018 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 27/02/2018 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2017. 19/01/2018 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017. 19/01/2018 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2017. 17/10/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017. 17/10/2017 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017. 08/08/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2017. 08/08/2017 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2017. 20/07/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2017. 20/07/2017 Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2017. 19/04/2017 Tải về
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2017. 19/04/2017 Tải về
Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP. HCM.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành vận tải đường thủy và khai thác cảng !