finance_banner

Báo cáo tài chính năm 2016.

Tài liệu Ngày đăng Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 21/03/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2016 21/03/2017 Tải về
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016 23/01/2017 Tải về
Giải trình báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 18/01/2017 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016 23/01/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2016 18/01/2017 Tải về
Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 03 năm 2016 18/10/2016 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 03 năm 2016 18/10/2016 Tải về
Giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 03 năm 2016 18/10/2016 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 03 năm 2016 18/10/2016 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất 6T/2016 02/08/2016 Tải về
Báo cáo tài chính riêng 6T/2016 02/08/2016 Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất giữa niên độ năm 2016 02/08/2016 Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh riêng giữa niên độ năm 2016 02/08/2016 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016 19/07/2016 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2016 19/07/2016 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016 20/04/2017 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2016 20/04/2017 Tải về

 

 

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP. HCM.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành vận tải đường thủy và khai thác cảng !