finance_banner

Báo cáo tài chính năm 2015.

Tài liệu Ngày đăng Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 31/03/2016 Tải về
Báo cáo tài chính riêng 2015 28/03/2016 Tải về
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 01/02/2016 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015 09/03/2016 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2015 29/01/2016 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015 10/11/2015 Tải về
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015 10/11/2015 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2015 26/10/2015 Tải về
Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2015 26/10/2015 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất 6T 2015 06/08/2015 Tải về
Báo cáo tài chính riêng 6T 2015 11/08/2015 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015 05/08/2015 Tải về
Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2015 29/07/2015 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2015 05/08/2015 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015 14/05/2015 Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2015 04/05/2015 Tải về

 

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SOWATCO)

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận Tây,
Quận 7, TP. HCM.

Tel: (84.28) 3872 9748
Fax: (84.28) 3872 6386

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành vận tải đường thủy và khai thác cảng !