SCIC công bố người đại diện vốn nhà nước tại SOWATCO

SCIC công bố người đại diện vốn nhà nước tại SOWATCO

Link download