SOWATCO biểu dương gương điển hình tiên tiến

Tổng Công ty Đường sông miền Nam (SOWATCO) chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con từ năm 2003 với số vốn điều lệ 501 tỷ đồng. Đến tháng 6/2009 chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa với số vốn điều lệ là 671 tỷ đồng. Trong 5 năm (2005 – 2009), TCT luôn bảo tồn và phát triển nguồn vốn, doanh thu năm 2009 (538,5 tỷ đồng) tăng 138% so với 2005 (387,5 tỷ đồng). Lợi nhuận năm 2009 (25,7 tỷ đồng) tăng 325% so với 2005 (7,9 tỷ đồng).

Trong 5 năm đầu tư phát triển sản xuất đạt 112,332 tỷ đồng. SOWATCO là đơn vị tiên phong trong ngành GTVT về lĩnh vực liên doanh hiệu quả với nước ngoài (Ukraina, Liên bang Nga…): Liên danh Vietsolighter năm 1989; Liên danh khai thác Cảng VICT; Liên danh Sơn ICI Việt Nam và CT Liên danh Keppel – Watco. Đi đầu trong đổi mới phát triển doanh nghiệp, được Chính phủ chọn làm thí điểm cho mô hình công ty mẹ – công ty con, cổ phần hóa sớm từ năm 2000 và đến 2004 hoàn thành trước một năm so với tiến độ chung của Bộ GTVT.

Tổng kết phong trào thi đua lao động giỏi năm 2005 – 2009, SOWATCO đã biểu dương 10 tập thể, 31 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của TCT.

SOWATCO